Kto je tajomný osudový muž po boku CARMEL PARADISE?