Žaloba nasleduje až po neúspešnom rokovaní

Zastúpením beriete na seba riziká

Pri spisovaní pomôže vzor