Fero Mikloško: Umenie má vzbudiť emócie. Moja móda rovnako