Vybavenie živnosti nechajte úradom

Píšete splnomocnenie? Pozor, musí byť platné

Zvážte, na aký úkon udelíte plnú moc