Špinavý stredovek je iba mýtus, vtedajší ľudia venovali hygiene veľkú pozornosť