SkyToll pripustil, že systém nefunguje ideálne

Ako vybaviť bankovú záruku na mýto