Sledujte nás na Instagrame

@hospodarske_novinyFacebook
11.02.2019, 12:05

Kúpili ste auto so stočenými kilometrami? Poradíme, ako sa určuje výška škody

Stáčanie najazdených kilometrov je ešte stále "národný šport". Určite výšky škody však môže byť problematické.

Kúpili ste auto so stočenými kilometrami? Poradíme, ako sa určuje výška škody
Zdroj: netcarshow (ilustračná snímka)

Dozvedeli ste sa, že ste kúpili ojazdené stočené auto? Chcete podať trestné oznámenie? Ako sa určuje škoda, ktorá vám kúpou takého auta vznikla? Doteraz existovali v podstate dva spôsoby. Avšak začiatkom januára v záujme jednotného uplatňovania zákonov bolo vydané stanovisko generálneho prokurátora, ktoré sa priamo dotýka problematiky áut so stočenými kilometrami, čo je možné klasifikovať ako trestný čin podvodu.

Biznis s jazdenými autami so stočenými kilometrami je ešte stále národný šport aj na Slovensku. Kompetentní sa s tým síce snažia bojovať, no stále je tu množstvo prípadov. Ako bolo naznačené v úvode, doteraz sa počítala výška škody dvoma spôsobmi.

​Prvý je, keď výška spôsobenej škody predstavovala rozdiel medzi cenou motorového vozidla, či už zaplatenou (dohodnutou) alebo objektívne, teda znalecky určenou pri zohľadnení predávajúcim deklarovaného počtu najazdených kilometrov a skutočnou cenou motorového vozidla v čase a mieste spáchania skutku.

Druhý spôsob bol následne taký, že výška škody sa rovnala celej kúpnej cene, ktorú kupujúci za predávané motorové vozidlo zaplatil. Takže po lopate, niekde sa určoval len rozdiel medzi cenou dohodnutou a reálnou auta, inde zase celá suma.

Od 10. januára 2019 je však záväzné stanovisko, ktoré v zjednodušenej forme znie nasledovne: Ak predávajúci uvedie kupujúceho pri uzatváraní kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj motorového vozidla, do omylu v otázke technického údaju o počte kilometrov, ktoré má predávané motorové vozidlo najazdené, treba považovať sumu rovnajúcu sa rozdielu medzi predajnou cenou pri uzatváraní kúpnej zmluvy a cenou, za akú by sa toto motorové vozidlo predalo pri poznaní technického údaja o skutočnom počte najazdených kilometrov.

Cena motorového vozidla so skutočným počtom najazdených kilometrov sa stanoví objektívnym spôsobom, teda znaleckým dokazovaním alebo odborným vyjadrením. To znamená, že v prípade, ak kupujúci kúpi vozidlo s deklarovaným nájazdom napríklad 110-tisíc kilometrov za 10-tisíc eur, avšak následne sa preukáže, že údaj o počte najazdených kilometrov uvádzaný predávajúcim a vyplývajúci aj z tachometra kupovaného vozidla, je v skutočnosti napríklad až 200-tisíc kilometrov, pričom kúpna cena takéhoto vozidla by zodpovedala len sume sedemtisíc eur, škodou pre účely trestného konania sa bude rozumieť škoda vo výške tritisíc eur, a nie celá kúpna cena vozidla vo výške 10-tisíc eur.

​Dôvodom k zaujatiu takéhoto stanoviska je najmä fakt, že kupujúci uvedený do omylu síce stráca časť svojho majetku – spravidla v podobe finančných prostriedkov, no zároveň nadobúda do svojho vlastníctva motorové vozidlo, ktoré má určitú hodnotu, no nie je však takej kvality, aká mu bola pri predaji predávajúcim deklarovaná.

Auto síce má najazdených viac kilometrov, no celkový počet najazdených kilometrov nie je spravidla jediným kritériom, pre ktoré sa kupujúci rozhodol konkrétne vozidlo kúpiť. Kupujúci – poškodený, teda disponuje motorovým vozidlom v určitej hodnote, pričom s týmto vozidlom, a teda nepriamo aj s touto majetkovou hodnotou, môže disponovať alebo ju užívať.

Pri výpočte škody je teda potrebné vychádzať z porovnania toho, čo z majetku kupujúceho ubudlo a v akej hodnote, ale zároveň, čo do majetku kupujúceho pribudlo a v akej hodnote. Jeho škoda teda nepredstavuje celú kúpnu cenu. Takto by tomu bolo napríklad vtedy, ak by kupujúci za vozidlo síce zaplatil, no toto by mu nikdy nebolo dodané.

Pripravené v spolupráci s TopSpeed.sk.