Sledujte nás na Instagrame

@hospodarske_novinyFacebook
30.09.2019, 15:10

Toto veľa vodičov absolútne neovláda. Ako sa správať na železničných priecestiach?

Dodržiavaním jednoduchých pravidiel sa môžete vyhnúť nielen pokute, ale i tragickým následkom prípadnej nehody.

Toto veľa vodičov absolútne neovláda. Ako sa správať na železničných priecestiach?
Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Vlak je praktický a často veľmi rýchly spôsob dopravy, ktorým sa jednoducho vyhnete prímestským zápcham v špičke. Ide však o mnohotonový kolos, ktorý po nadobudnutí vyššej rýchlosti nezastaví len tak na krátkom úseku. Úplné zastavenie si vyžaduje stovky metrov a preto je nevyhnutné vedieť, ako sa na železničných priecestiach, kde dochádza ku križovaniu "trás" železničnej a cestnej dopravy, správať.

Stret s takýmto kolosom má totiž často fatálne následky. Železnice Slovenskej republiky z pozície manažéra železničnej infraštruktúry na celom území Slovenska opätovne vyzývajú všetkých vodičov k maximálnej opatrnosti a dodržiavaniu dopravných predpisov súvisiacich so správaním sa na a pred železničným priecestím. Pravidlá definujú zákony o dráhach a cestnej premávky.

Naposledy rezonovala Slovenskom správa o nehode na železničnom priecestí, kedy 24.septembra 2019 tri kolegyne, ktoré sa viezli z práce v nábytkárskej firme v Sabinove, zahynuli tesne pred obcou Rožkovany.

Podľa predbežných informácií si vodička nevšimla svetelnú i zvukovú signalizáciu a so automobilom Škoda Fabia vošla priamo do cesty idúceho nákladného vlaku. Po príchode mohli záchranári len konštatovať, že zranenia posádky auta boli nezlučiteľné so životom.

Z dôvodu častých nehôd by si mali vodiči, ale aj cestujúci či ostatní účastníci cestnej premávky osvojiť týchto 10 základných zásad správania sa v blízkosti železničnej trate a na železničných priecestiach. Vedeli ste napríklad, že pri státí pred železničným priecestím by ste nemali používať stretávacie svetlomety, ak by ste mohli oslniť vodiča v protismere? Z vlastnej skúsenosti vieme, že to množstvo vodičov nerešpektuje.

  • Povinnosťou každého vodiča, chodca a cestujúceho je zachovávať opatrnosť, správať sa disciplinovane a ohľaduplne tak, aby neohrozil bezpečnosť seba, spolucestujúcich a plynulosť cestnej premávky.
  • Cestujúci nesmú vstupovať na trať a sú povinní rešpektovať zákazy a príkazy na označených priestoroch, a na výveskách a uposlúchnuť pokyny oprávnených zamestnancov ŽSR.
  • Cestujúci nenastupujú a nevystupujú z pohybujúceho sa vlaku.
  • Vodiči by nemali ignorovať dopravné značenie alebo dopravné zariadenia, mali by dodržiavať rýchlosť jazdy, zastaviť vozidlo na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“ alebo na signál so znamením „Stoj!“ a zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého majú náležitý rozhľad na trať.
  • Vodiči neprechádzajú cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané, nepredbiehajú iné vozidlá, radia sa za sebou v poradí, v ktorom prišli, neotáčajú sa a necúvajú na železničnom priecestí a v jeho tesnej blízkosti. Vodič nesmie zastaviť a stáť na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli ani vo vzdialenosti kratšej ako 15 metrov pred nimi a 15 metrov za nimi.
  • Vo vzdialenosti 50 metrov pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní je vodič povinný jazdiť rýchlosťou najviac 30 km/h. Ak na priecestnom zabezpečovacom zariadení svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný 50 metrov pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní jazdiť rýchlosťou najviac 50 kilometrov za hodinu.
  • V prípade, že dôjde k zastaveniu vozidla na železničnom priecestí, vodič je povinný odstrániť vozidlo zo železničnej trate, ak tak nemôže urobiť, musí bezodkladne vykonať také opatrenia, aby bol rušňovodič vlaku pred nebezpečenstvom včas varovaný.
  • Vodič nesmie vchádzať na priecestie ak sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného zabezpečovacieho zariadenia, ak sa spúšťajú, sú spustené alebo sa dvíhajú závory, je vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak alebo počuť jeho húkanie a pískanie.
  • Vodič nevstupuje s vozidlom na priecestie ak sa dáva výstraha prerušovaným zvukom húkačky alebo zvončeka priecestného zabezpečovacieho zariadenia, ak osoba určená na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie na zastavenie vozidla krúžením červenou alebo žltou zástavkou a za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom v hornom polkruhu, ak situácia na železničnom priecestí alebo za ním nedovoľuje, aby ho bezpečne prešiel a pokračoval v jazde.
  • Vodič nesmie používať diaľkové svetlomety, ak je vozovka dostatočne a súvisle osvetlená alebo ak by mohol byť oslnený vodič protiidúceho vozidla, vodič vozidla idúceho pred ním alebo iný účastník premávky, rušňovodič alebo vodič iného vozidla. Pri zastavení vozidla pred železničným priecestím vodič nesmie použiť ani stretávacie svetlomety, ak by nimi mohol oslniť vodiča vozidla v protismere.